Casglu tystiolaeth drwy arsylwi – llyfrau llawr

Yn Ysgol Gynradd Tongwynlais, mae arweinydd pwnc gwyddoniaeth yn sicrhau bod ‘gweithgareddau gwyddonol cyfoethog’ yn cael eu cofnodi drwy lyfr llawr dosbarth yn enwedig o fewn y Cyfnod Sylfaen. Gall y llyfr llawr gynnwys anodiadau electronig (e.e. Collage lluniau)  neu nodiadau â llaw o’r hyn mae’r plant yn ei ddweud yn ystod ymchwiliadau.

Mae’r arweinydd pwnc yn rhannu’r enghreifftiau hyn gydag athrawon eraill a gyda rhieni, tra bod y sylwadau a gofnodwyd â’r taflenni ticio asesiad hefyd yn cael eu cysylltu.

Meithrin a Chyfnod Sylfaen, Ysgol Gynradd Tongwynlais, Caerdydd