Cofnodi cynnydd gan ddefnyddio ‘Incerts’

System asesu ffurfiannol  ydy ‘Incerts’ yr Assessment Foundation (y Sefydliad Asesu) a hon ydy’r system y mae Ysgol Gynradd Blaenycwm yn ei defnyddio i gofnodi a thracio cynnydd carfannau cyfan o ddisgyblion, grwpiau sy’n agored i niwed a chynnydd unigolion ymhob pwnc o’r Cwricwlwm Cenedlaethol.  Mae’r staff yn defnyddio’r system i gynorthwyo eu hasesiad o’r disgyblion.

Yn yr enghraifft defnyddir Incerts i gofnodi faint o ddisgyblion Blwyddyn 6 mewn dosbarth sydd wedi cyflawni nodau lefel 5 gwyddoniaeth mewn sgiliau Datblygu ac Ystyried. Gellir ychwanegu nodiadau wedi’u teipio hefyd i’r ysgolion i roi gwybodaeth ychwanegol am ddisgyblion.

Ysgol Gynradd Blaenycwm   Blwyddyn 6