Dealltwriaeth o sgiliau a rennir

Mae gan y disgyblion a’r staff ddealltwriaeth a rennir am sgiliau gwyddonol, yn seiliedig ar ddisgrifwyr o’r haenau ysgol cynnydd yn y Cwricwlwm Cenedlaethol.  

Dewisir un ffocws penodol ar gyfer pob gwers a chyfeirir at y disgrifydd sgil perthnasol wrth gynllunio gwers ac yn ystod y gwersi, a defnyddir hyn ar gyfer hunan asesiad ac asesu cyfoedion a chaiff ei arddangos ar y byrddau targed.

Ysgol Gymraeg Pencae, Caerdydd